Обява за събиране на оферти с предмет:

Изработване на рекламни материали за нуждите на културния календар на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 167.31kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 112.27kB ]

Образци [ Размер на файла: 236.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 131.89kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 120.40kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 538.09kB ]

Дата на публикуване: 21.01.2020 г., 16:03:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 31.01.2020 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 24 януари 2020 г., 16:56:18, размер на файла: 115.63kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 28 януари 2020 г., 16:27:19, размер на файла: 36.35kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2020 г., 16:59:02, размер на файла: 94.44kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2020 г., 13:23:37, размер на файла: 1.45MB ]

Достъпност