Обява за събиране на оферти с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Обява [ Размер на файла: 154.62kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 65.11kB ]

Образци [ Размер на файла: 158.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 107.39kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 120.24kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 450.99kB ]

Дата на публикуване: 21.01.2020 г., 16:42:05 ч.
Срок за получаване на офертите: 31.01.2020 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:28:14, размер на файла: 101.00kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:28:20, размер на файла: 120.89kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 16:36:08, размер на файла: 92.32kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2020 г., 16:13:01, размер на файла: 262.63kB ]

Достъпност