Обява за събиране на оферти с предмет:

Ремонт, монтаж и демонтаж на съществуваща великденска украса за град Сливен

Обява [ Размер на файла: 158.97kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 89.19kB ]

Образци [ Размер на файла: 202.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 101.84kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 120.73kB ]

Дата на публикуване: 26.02.2020 г., 16:51:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 09.03.2020 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:53:22, размер на файла: 94.15kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 март 2020 г., 16:53:27, размер на файла: 121.04kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 19 март 2020 г., 16:51:59, размер на файла: 87.66kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 13:39:25, размер на файла: 316.06kB ]

Достъпност