Обява за събиране на оферти с предмет:

Информация и публичност по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – Етап ІІ

Обява [ Размер на файла: 156.57kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 381.04kB ]

Образци [ Размер на файла: 235.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 640.27kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.61kB ]

Дата на публикуване: 09.03.2020 г., 16:59:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 20.03.2020 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 16:27:05, размер на файла: 95.63kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 23 март 2020 г., 16:27:13, размер на файла: 125.14kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 13 май 2020 г., 12:22:09, размер на файла: 110.57kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юни 2020 г., 11:31:19, размер на файла: 1.08MB ]

Достъпност