Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен

Обява [ Размер на файла: 195.96kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 139.57kB ]

Образци [ Размер на файла: 212.50kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 107.53kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 121.18kB ]

Дата на публикуване: 18.03.2020 г., 13:33:01 ч.
Срок за получаване на офертите: 30.03.2020 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 31 март 2020 г., 16:21:51, размер на файла: 98.00kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 31 март 2020 г., 16:21:56, размер на файла: 120.95kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:37:31, размер на файла: 134.50kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 01 юни 2020 г., 15:52:12, размер на файла: 391.36kB ]

Достъпност