Обява за събиране на оферти с предмет:

Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на фасади и покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен”, по Проект „Красива България”

Обява [ Размер на файла: 225.26kB ]

Указания за подготовка на офертата [ Размер на файла: 242.17kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 87.37kB ]

Образци [ Размер на файла: 263.00kB ]

Количествено-стойностна сметка [ Размер на файла: 62.00kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 237.79kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 122.66kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 110.14MB ]

Дата на публикуване: 09.04.2020 г., 17:43:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 24.04.2020 г., 17:00 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 16:40:13, размер на файла: 97.64kB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 април 2020 г., 16:40:18, размер на файла: 122.25kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 13 май 2020 г., 14:44:58, размер на файла: 130.07kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 юни 2020 г., 10:12:33, размер на файла: 2.34MB ]

Достъпност