Обява за събиране на оферти с предмет:

„Разработване на План за интегрирано развитие на община Сливен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”

Обява
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 16:08:09, размер на файла: 180.08kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 16:08:13, размер на файла: 248.02kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 16:08:19, размер на файла: 176.00kB ]

Проект на договор /Образец № 5/
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 16:08:24, размер на файла: 109.36kB ]

Информация за публикувана обява
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 16:08:28, размер на файла: 120.25kB ]

Дата на публикуване: 08.06.2020 г., 16:03:29 ч.
Срок за получаване на офертите: 18.06.2020 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 20 юли 2020 г., 16:08:48, размер на файла: 474.29kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 юли 2020 г., 13:49:27, размер на файла: 3.04MB ]

Достъпност