Обява за събиране на оферти с предмет:

Доставка на обзавеждане

Обява [ Размер на файла: 143.22kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 146.12kB ]

Образци [ Размер на файла: 301.50kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 148.54kB ]

Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 119.80kB ]

Дата на публикуване: 11.06.2020 г., 17:00:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 22.06.2020 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 17 юли 2020 г., 14:32:07, размер на файла: 107.99kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 11:52:13, размер на файла: 0.98MB ]

Достъпност