Предварителни обявления до 14.04.2016 г.

Предварително обявление - "Доставка на транспортни средства за звена на бюджетна издръжка към Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., 17:28:45, размер на файла: 147.12kB ]

Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Доставка на транспортни средства за звена на бюджетна издръжка към Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., 17:28:58, размер на файла: 130.13kB ]


Предварително обявление - "Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и населени места в Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., 18:40:17, размер на файла: 123.48kB ]

Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Извършване на дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на заведения на бюджетна издръжка и населени места в Община Сливен"
[ Дата на публикуване:26 февруари 2014 г., 18:40:32, размер на файла: 123.48kB ]


Предварително обявление - "Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекциозни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на работно облекло за нуждите на служителите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., 18:45:44, размер на файла: 132.78kB ]

Съобщение за публикуване на Предварително обявление на Профил на купувача - "Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекциозни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на работно облекло за нуждите на служителите на Община Сливен и структурните й звена"; "Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен"
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., 18:46:12, размер на файла: 114.88kB ]

Достъпност