Покана до определени лица с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Покана [ Размер на файла: 209.62kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 118.26kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 87.43kB ]
Образци [ Размер на файла: 137.96kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 531.52kB ]

Дата на публикуване: 27 юли 2016 г., 13:14:58 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 август 2016 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 25 август 2016 г., 15:31:21, размер на файла: 324.90kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2016 г., 14:03:09, размер на файла: 699.04kB ]
Договор с подизпълнител
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2016 г., 14:03:17, размер на файла: 90.54kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен