Покана до определени лица с предмет:

„Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2017/2018 г.”, по две обособени позиции

Покана до „ИКАРБУС” ООД, гр. Сливен [ Размер на файла: 125.84kB ]
Покана до СД „ЮМЕР – АФ, СИЕ”, с. Новачево [ Размер на файла: 126.20kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 106.01kB ]
Проект на договор /Образец № 9/ [ Размер на файла: 91.96kB ]
Образци [ Размер на файла: 115.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 444.33kB ]

Дата на публикуване: 28 септември 2017 г., 16:46:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 29 септември 2017 г., 12:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 септември 2017 г., 16:41:18, размер на файла: 82.92kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2017 г., 15:02:26, размер на файла: 267.43kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2017 г., 11:09:22, размер на файла: 279.14kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен