Покана до определени лица с предмет:

Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен” за четири строежа ДГ „Зорница”, ДГ „Детство”, ДГ „Мак”, ДГ „Вержин и Хаик Папазян”

Покана [ Размер на файла: 178.44kB ]
Проект на договор /Образец № 9/ [ Размер на файла: 291.53kB ]
Образци [ Размер на файла: 50.71kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 497.43kB ]

Дата на публикуване: 23 януари 2018 г., 16:12:56 ч.
Срок за получаване на офертите: 01 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2018 г., 16:51:26, размер на файла: 102.70kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 април 2018 г., 13:46:00, размер на файла: 384.21kB ]
Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2019 г., 15:37:38, размер на файла: 202.38kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен