Покана до определени лица с предмет:

„Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2018/2019 г.”, по две обособени позиции

Покана до „ИКАРБУС” ООД, гр. Сливен [ Размер на файла: 126.41kB ]
Покана до СД „ЮМЕР – АФ СИЕ”, с. Новачево [ Размер на файла: 130.14kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 109.16kB ]
Проект на договор /Образец № 9/ [ Размер на файла: 93.28kB ]
Образци [ Размер на файла: 115.50kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 453.24kB ]

Дата на публикуване: 21 септември 2018 г., 16:55:25 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 септември 2018 г., 17:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2018 г., 17:34:53, размер на файла: 85.09kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2018 г., 16:52:49, размер на файла: 265.63kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2018 г., 16:52:50, размер на файла: 267.71kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен