Покана до определени лица с предмет:

„Доставка на природен газ за нуждите на Община Сливен” по три обособени позиции

Писмо изх. № 4704-1194/09.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 09 април 2019 г., 10:21:01, размер на файла: 25.74kB ]

Писмо вх. № 4704-1194(1)/19.04.2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 15:11:24, размер на файла: 20.67kB ]

Покана
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:39, размер на файла: 135.73kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:44, размер на файла: 106.19kB ]

Приложение № 1
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:54, размер на файла: 307.64kB ]

Приложение № 2
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:55, размер на файла: 226.55kB ]

Приложение № 3
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:56, размер на файла: 278.28kB ]

Приложение № 4
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:57, размер на файла: 268.71kB ]

Приложение № 5
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:57, размер на файла: 282.07kB ]

Приложение № 6
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:58, размер на файла: 273.52kB ]

Приложение № 7
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:34:59, размер на файла: 333.37kB ]

Приложение № 8
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:00, размер на файла: 132.67kB ]

Приложение № 9
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:01, размер на файла: 210.26kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:01, размер на файла: 129.50kB ]

Проект на договор /Образец № 10/
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 16:35:06, размер на файла: 183.70kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 24 юни 2019 г., 17:09:26, размер на файла: 83.13kB ]

Съобщение
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2019 г., 16:53:55, размер на файла: 95.09kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 14:51:09, размер на файла: 86.84kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен