Покана до определени лица с предмет:

„Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за учебната 2019/ 2020 г.”, по две обособени позиции

Покана до „ИКАРБУС” ООД, гр. Сливен [ Размер на файла: 143.22kB ]

Покана до СД „ЮМЕР – АФ СИЕ”, с. Новачево [ Размер на файла: 150.42kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 123.87kB ]

Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 92.28kB ]

Образци [ Размер на файла: 152.00kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 482.92kB ]

Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 16:14:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 август 2019 г., 17:00 ч.


Протокол - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 16:16:54, размер на файла: 76.96kB ]

Протокол - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 септември 2019 г., 16:17:01, размер на файла: 80.53kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 17 септември 2019 г., 17:12:23, размер на файла: 281.15kB ]

Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 17 септември 2019 г., 17:12:30, размер на файла: 275.44kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен