Покана до определени лица с предмет:

”Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД; Обособена позиция 2: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „А1 България“ ЕАД; Обособена позиция 3: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Теленор България“ ЕАД; Обособена позиция 4: Услуги по организиране, администриране и контрол на заплащането на таксите за паркиране, чрез изпращане на кратки текстови съобщения за клиенти/абонати на „Булсатком“ ЕАД

Покана до „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД [ Размер на файла: 146.09kB ]
Покана до „А1 България“ ЕАД [ Размер на файла: 146.00kB ]
Покана до „Теленор България“ ЕАД [ Размер на файла: 146.41kB ]
Покана до „Булсатком“ ЕАД [ Размер на файла: 145.88kB ]
Технически спецификации [ Размер на файла: 113.77kB ]
Проект на договор /Образец № 5/ [ Размер на файла: 185.95kB ]
Образци [ Размер на файла: 154.00kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 862.99kB ]

Дата на публикуване: 21 август 2019 г., 16:34:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 02 септември 2019 г., 17:00 ч.


Съобщение за прекратяване на възлагането
[ Дата на публикуване: 17 септември 2019 г., 16:55:50, размер на файла: 98.71kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен