Покана до определени лица с предмет:

Доставка на природен газ за нуждите на Община Сливен

Покана
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 16:51:33, размер на файла: 145.81kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 16:51:38, размер на файла: 118.49kB ]

Приложения
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 16:51:44, размер на файла: 738.59kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 16:51:50, размер на файла: 144.00kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2019 г., 16:51:55, размер на файла: 175.92kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2019 г., 16:56:12, размер на файла: 74.00kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 03 декември 2019 г., 16:30:06, размер на файла: 657.81kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен