Покана до определени лица с предмет:

Изготвяне на преработка на ПСД във фаза: „Технически проект” и упражняване на Авторски надзор по време на изпълнение на СМР, за обект: „Разширение на ОУ „Паисий Хилендарски”, с. Тополчане, Община Сливен

Покана
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 12:02:28, размер на файла: 179.61kB ]

Приложения към поканата
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 12:02:38, размер на файла: 8.71MB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 12:02:44, размер на файла: 185.47kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 12:02:49, размер на файла: 171.00kB ]

Проект на договор /Образец № 6/
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 12:02:53, размер на файла: 118.37kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 22 май 2020 г., 16:03:52, размер на файла: 94.37kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 08 юни 2020 г., 14:57:28, размер на файла: 437.66kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 14:16:12, размер на файла: 124.98kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен