Вътрешни правила до 14.04.2016 г.

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 март 2016 г., 16:29:17, размер на файла: 120.85kB ]

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 март 2016 г., 16:30:41, размер на файла: 293.61kB ]

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация - Сливен
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г., 13:42:26, размер на файла: 49.49kB ]

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Общинска администрация - Сливен - отменени
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г., 13:42:28, размер на файла: 0.96MB ]

Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за поддържането на "Профил на купувача", считано от 01.10.2014 г.
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г., 13:42:26, размер на файла: 17.47kB ]

Вътрешни правила за поддържането на "Профил на купувача"
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г., 13:42:26, размер на файла: 129.35kB ]

Достъпност