Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП с предмет:

„Охранителни услуги, включващи следните дейности: 1. Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2. Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3. Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия”

Становище за осъществен контрол по чл. 234 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 27 юни 2018 г., 10:52:17, размер на файла: 96.73kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 14:47:05, размер на файла: 210.28kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 27 юли 2018 г., 13:28:14, размер на файла: 181.17kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 10 август 2018 г., 13:21:11, размер на файла: 44.59kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 16:05:49, размер на файла: 46.83kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 14:38:10, размер на файла: 43.21kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 17:05:18, размер на файла: 45.92kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:48:20, размер на файла: 44.01kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2019 г., 11:18:12, размер на файла: 42.62kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2019 г., 10:37:27, размер на файла: 42.83kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 06 декември 2019 г., 16:21:29, размер на файла: 47.85kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 11:11:28, размер на файла: 48.05kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 06 март 2020 г., 09:40:14, размер на файла: 43.98kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 16 април 2020 г., 15:11:08, размер на файла: 43.50kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 08 май 2020 г., 14:21:25, размер на файла: 48.62kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 27 май 2020 г., 12:43:13, размер на файла: 47.38kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 04 ноември 2020 г., 15:07:06, размер на файла: 48.74kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 04 декември 2020 г., 16:10:44, размер на файла: 49.36kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 12:23:17, размер на файла: 41.60kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2021 г., 12:00:06, размер на файла: 41.09kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 17 март 2021 г., 15:10:34, размер на файла: 42.29kB ]

Достъпност