Становища на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки по запитвания на Община Сливен до 14.04.2016

Запитване изх. № 1200-37 от 29.01.2015 г. относно удължаване срока на договор на обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2014 г., 12:02:09, размер на файла: 50.05kB ]

Становище на Изпълнителния директор на АОП по запитване изх. № 1200-37 от 29.01.2015 г.
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2014 г., 12:02:31, размер на файла: 26.05kB ]

Достъпност