Договори по чл. 14, ал. 1 от ЗОП от 15.04.2016 г.

12-00118-2018-001 - „Охранителни услуги, включващи следните дейности: 1. Физическа въоръжена и невъоръжена охрана на Община Сливен, посочени в Приложение № 1 към настоящия договор; 2. Физическа охрана на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор; 3. Охрана със СОТ на обекти на Община Сливен, посочени в Приложение № 3 към настоящия договор; 4. Охрана на мероприятия”

Дата на публикуване: 27 юни 2018 г. 10:52:00 ч.


Достъпност