Процедури на договаряне без обявление до 30.09.2014 г.

AOP0011820140027 - Преработка по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ на работен проект за ВВМ по проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен

Дата на публикуване: 19 септември 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0027


AOP0011820140026 - СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение по поречието на Дюлева река, гр. Сливен

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0026


AOP0011820140025 - СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение в ЦДГ „Радост”, с. Камен, Община Сливен

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0025


AOP0011820140024 - СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение в с. Сотиря

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0024


AOP0011820140023 - Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” – допълнително възникнали СМР

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0023


AOP0011820140015 - „Проучване, подготовка, процесуално представителство и защита с предмет: предприемане на процедури, исково и/или арбитражно производство по Арбитражен съд пред БТПП по разваляне на договор сключен на 19.09.2011 г. между Община Сливен, като Възложител и Гражданско дружество "Стройинвест - Сливен" със съдружници "Лукском" ЕООД и "Топстрой декор" ООД, с предмет: Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Отваряне на ул. "Г. С. Раковски" гр. Сливен" и действия по връщане на платения от Община Сливен аванс по договора в размер на 978 807,04 лева с ДДС, ведно с неустойка на основание чл. 52 от договора в размер на 244 951,76 лв. с ДДС (по предварителни изчисления)”

Дата на публикуване: 28 май 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0015


AOP0011820140007 - Доставка на природен газ за Детска ясла 12 и Детска ясла 13, гр. Сливен, община Сливен

Дата на публикуване: 26 март 2014 г. 16:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0007


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен