Публични покани до 30.09.2014 г.

AOP9034227 - Избор на приложни специалисти – логопеди, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 30 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034227


AOP9034235 - Избор на приложни специалисти – психолози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 30 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034235


AOP9034254 - Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 30 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034254


AOP9034026 - Реконструкция и ремонт по мрежата за обществено осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен

Дата на публикуване: 25 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9034026


AOP9033953 - Саниране и ремонт Детска ясла № 14, гр. Сливен

Дата на публикуване: 24 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033953


AOP9033965 - Избор на приложни специалисти – рехабилитатори, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 24 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033965


AOP9033971 - Ремонт сграда Детска ясла № 3, гр.Сливен - ремонт обслужваща сграда

Дата на публикуване: 24 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033971


AOP9033843 - Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово, Община Сливен

Дата на публикуване: 19 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033843


AOP9033608 - Изработка и доставка на материали за информация и публичност, по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033608


AOP9033636 - Ремонт пенсионерски клубове в гр. Сливен и в населените места – ремонт пенсионерски клуб с. Старо село, Община Сливен

Дата на публикуване: 12 септември 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033636


AOP9033128 - Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Сливен

Дата на публикуване: 28 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9033128


AOP9032978 - Стабилизиране и профилиране на терени чрез рециклиране с химически добавки, цимент и вторични инертни материали на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 22 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032978


AOP9032817 - Основен ремонт почивни бази в м. "Карандила", Община Сливен - ремонт на сграда за гости № 3

Дата на публикуване: 18 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032817


AOP9032617 - Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол) на обект „Основен ремонт и реконструкци на зала „Сливен”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 11 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032617


AOP9032619 - Доставка и монтаж на климатици за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен

Дата на публикуване: 11 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032619


AOP9032620 - Обзавеждане на „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен

Дата на публикуване: 11 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032620


AOP9032383 - Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "Диагностично- консултативен център 2- Сливен" ЕООД, гр. Сливен

Дата на публикуване: 01 август 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032383


AOP9032236 - Инвестиционно проектиране във фаза работен проект за обект: „Реконструкция на канализацията на гр. Сливен”

Дата на публикуване: 25 юли 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9032236


AOP9031541 - „Реконструкция и изграждане на канализационни и водопроводни клонове и отклонения на територията на гр. Сливен”, по две обособени позиции

Дата на публикуване: 30 юни 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9031541


AOP9031655 - Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора, публична общинска собственост на територията на град Сливен

Дата на публикуване: 30 юни 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9031655


AOP9031231 - Придобиване на умения

Дата на публикуване: 26 юни 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9031231


AOP9031155 - „Прилагане на планове за градско развитие", в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 25 юни 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9031155


AOP9030518 - Доставка на оборудване

Дата на публикуване: 13 юни 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9030518


AOP9029453 - Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Дата на публикуване: 20 май 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9029453


AOP9029400 - Ремонт на част от първи етаж от бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве”

Дата на публикуване: 16 май 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9029400


AOP9029410 - Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината

Дата на публикуване: 16 май 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9029410


AOP9028986 - Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Дата на публикуване: 08 май 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028986


AOP9028882 - Ремонт на част от първи етаж от бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве”

Дата на публикуване: 30 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028882


AOP9028900 - Изграждане на детски площадки за игра на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 30 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028900


AOP9028791 - Ремонт пенсионерски клубове в гр. Сливен и в населените места в общината - ремонт сграда за пенсионерски клуб в с. Крушаре, Община Сливен

Дата на публикуване: 29 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028791


AOP9028568 - Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 23 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028568


AOP9028455 - Ремонт сграда общинска собственост с. Биково, Община Сливен, с подобекти: 1. „Ремонт на Здравна служба, с. Биково”, 2. „Ремонт на Кметство, с. Биково”

Дата на публикуване: 17 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028455


AOP9028335 - Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Дата на публикуване: 16 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028335


AOP9028231 - „Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Дата на публикуване: 14 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028231


AOP9028236 - Ремонт на зала „Сирак Скитник”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 14 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9028236


AOP9027937 - Избор на оператор за извършване на пощенски услуги

Дата на публикуване: 07 април 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027937


AOP9027671 - Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки

Дата на публикуване: 31 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027671


AOP9027596 - Изготвяне на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите” по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1

Дата на публикуване: 28 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027596


AOP9027421 - Обучения и кръгли маси по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 25 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027421


AOP9027431 - Ремонт покрив на пазар за зеленчуци и плодове – Централен общински пазар, гр. Сливен

Дата на публикуване: 25 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027431


AOP9027292 - Ремонт спортна зала „Вдигане на тежести”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 21 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027292


AOP9027227 - Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 20 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027227


AOP9027150 - Услуги по логистика, информираност и публичност на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”, с две обособени позиции

Дата на публикуване: 19 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9027150


AOP9026724 - Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 11 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026724


AOP9026748 - Доставка на обзавеждане

Дата на публикуване: 11 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026748


AOP9026673 - Одит на проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 10 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026673


AOP9026614 - Доставка и монтаж на климатици по проект „Областен информационен център Сливен”

Дата на публикуване: 07 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026614


AOP9026647 - Одит на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”

Дата на публикуване: 07 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026647


AOP9026563 - Публичност по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 06 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026563


AOP9026608 - Изработване, официално представяне и разпространение на филм и 6 клипа по проект „Областен информационен център Сливен“

Дата на публикуване: 06 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026608


AOP9026493 - Изработка, дизайн, предпечат и печат на флаери за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие – за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” – „Регионални партньорства”

Дата на публикуване: 05 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026493


AOP9026494 - Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал

Дата на публикуване: 05 март 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026494


AOP9026361 - Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Дата на публикуване: 28 февруари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026361


AOP9026314 - Доставка на оборудване по проект „Областен информационен център Сливен”

Дата на публикуване: 27 февруари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9026314


AOP9025284 - Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Дата на публикуване: 30 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9025284


AOP9025142 - Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване: 27 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9025142


AOP9025069 - Почистване на горски площи по проект „Почистване на площи в общински гори, пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал, с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00322 от 19.04.2013 г.

Дата на публикуване: 24 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9025069


AOP9024879 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 20 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024879


AOP9024880 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 20 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024880


AOP9024487 - Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Дата на публикуване: 08 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024487


AOP9024481 - Изготвяне на технически проекти за автомобилни горски пътища и площадка за кацане на авиационна техника на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 07 януари 2014 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024481


AOP9024324 - Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище - с. Самуилово, община Сливен

Дата на публикуване: 30 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024324


AOP9024200 - Предоставяне на интернет услуги

Дата на публикуване: 20 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024200


AOP9024186 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 20 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9024186


AOP9023904 - Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти, незаконни сгради и съоръжения, освобождаване на общински имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други

Дата на публикуване: 13 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023904


AOP9023670 - Ремонт покрив читалище "Искра", с. Крушаре, Община Сливен

Дата на публикуване: 10 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023670


AOP9023545 - „Избор на изпълнител за консултантска услуга”, в изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Дата на публикуване: 06 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023545


AOP9023271 - Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати Войвода, Община Сливен

Дата на публикуване: 03 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023271


AOP9023269 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 03 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023269


AOP9023153 - Ремонт административна сграда на Община Сливен – ремонт и реконструкция на съществуваща площадкова канализация

Дата на публикуване: 02 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023153


AOP9023142 - Ремонт покрив "Детски комплекс", гр. Сливен

Дата на публикуване: 02 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023142


AOP9023091 - Реконструкция, преустройство, изграждане на котелно и отоплителна инсталация в сградата на ЦДГ "Калина", гр.Сливен

Дата на публикуване: 02 декември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023091


AOP9023083 - „Изготвяне на документи и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки”, по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” по ОП „Регионално развитие”

Дата на публикуване: 29 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023083


AOP9022977 - Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 28 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022977


AOP9022858 - Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 26 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022858


AOP9022708 - Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен

Дата на публикуване: 22 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022708


AOP9022704 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Дата на публикуване: 22 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022704


AOP9022614 - Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

Дата на публикуване: 21 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022614


AOP9022525 - Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2014 година

Дата на публикуване: 20 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9022525


AOP9021885 - Изграждане общински приют за отглеждане на безстопанствени животни

Дата на публикуване: 05 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9021885


AOP9021820 - Ремонт сграда "фондохранилище" на РИМ и Художествена галерия, гр. Сливен

Дата на публикуване: 04 ноември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9021820


AOP9021507 - Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар гр. Сливен

Дата на публикуване: 25 октомври 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9021507


AOP9021394 - Ремонт на обекти общинска собственост в с. Трапоклово, Община Сливен

Дата на публикуване: 23 октомври 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9021394


AOP9020182 - „Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки, на територията на Община Сливен”, обособена позиция 1 – Град Сливен, обособена позиция 2 – Населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 20 септември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9020182


AOP9020064 - Ремонт покрив ЦАО в кв. "Надежда", гр. Сливен

Дата на публикуване: 18 септември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9020064


AOP9019702 - Ремонт покрив ЦДГ "Детство", кв. "Младост", гр. Сливен

Дата на публикуване: 05 септември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9019702


AOP9019692 - Ремонт сграда кметство с. Ичера

Дата на публикуване: 05 септември 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9019692


AOP9019439 - Видео-инспекция на изградена през 2009 г. канализация в централната част на град Сливен

Дата на публикуване: 30 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9019439


AOP9019416 - "Доставка на учебни материали" по проект BG051PO001-4.1.05-0158 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен", обособена позиция 1: "Доставка на учебни пособия и материали", обособена позиция 2: "Доставка на учебници за учениците от 8 до 12 клас”, обособена позиция 3: „Доставка на костюми и спортни екипи”

Дата на публикуване: 30 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9019416


AOP9019316 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 28 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9019316


AOP9018978 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 20 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018978


AOP9018773 - Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата, на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 14 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018773


AOP9018689 - Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект А12-22-104/26.04.2013г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

Дата на публикуване: 12 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018689


AOP9018599 - Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово – Община Сливен

Дата на публикуване: 09 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018599


AOP9018543 - Намаляване популацията на бездомните кучета

Дата на публикуване: 07 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018543


AOP9018364 - Изследване и оценка на потребностите, и бенчмаркинг за подкрепа и насърчаване на предприемачеството”, в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Дата на публикуване: 02 август 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018364


AOP9018214 - Изготвяне на документации и оказване на експертна помощ, за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по ОП „Регионално развитие”

Дата на публикуване: 30 юли 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018214


AOP9018128 - Избор на изпълнител за изграждане на съоръжения за превенция – 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00319 от 19.04.2013 г.

Дата на публикуване: 29 юли 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9018128


AOP9017962 - Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки

Дата на публикуване: 23 юли 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9017962


AOP9017754 - Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано оборудване за 4 противопожарни депа и защитни средства за групи за гасене на горски пожари, по проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен", финансиран по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по Договор № 20/226/00319 от 19.04.2013 г.

Дата на публикуване: 17 юли 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9017754


AOP9017449 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 09 юли 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9017449


AOP9016852 - Ремонт на ЦДГ с. Камен

Дата на публикуване: 21 юни 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9016852


AOP9016706 - Доставка на хладилен шкаф за кухненски блок, на ЦДГ "Елица", гр. Сливен

Дата на публикуване: 18 юни 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9016706


AOP9016604 - Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Дата на публикуване: 14 юни 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9016604


AOP9016201 - „Информация и публичност” по проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model

Дата на публикуване: 05 юни 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9016201


AOP9016077 - „Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

Дата на публикуване: 31 май 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9016077


AOP9015106 - Изграждане на спортни съоръжения в град Сливен и населените места в общината – мотописта „Бършен”

Дата на публикуване: 30 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9015106


AOP9015100 - Изграждане на ограда за ПСОВ – Сливен - прекратена

Дата на публикуване: 30 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9015100


AOP9015061 - Осъществяване на независим преглед на финансови отчети и финансова информация на основание на Международните одиторски стандарти /МОС/ и Международните стандарти за ангажименти за преглед на финансови отчети /МОСАП/ в изпълнение разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен

Дата на публикуване: 30 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9015061


AOP9015057 - Проверка на системите за финансово управление и контрол, тестване на контролната среда в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен и спазване рапоредбите на ЗОП и/или НВМОП за период 2007-2011 г.

Дата на публикуване: 30 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9015057


AOP9014783 - Реконструкция и изграждане на улична мрежа в кв. "Промишлена зона" гр. Сливен - реконструиране на улица от о.т. 510 до о.т. 512 с паркинг за автобуси и леки коли между о.т. 511 - о.т. 508 - о.т. 507

Дата на публикуване: 23 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9014783


AOP9014638 - Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 19 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9014638


AOP9014580 - „Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен и микро пазари”, подобект „Микро пазар в ж.к. „Дружба”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 18 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9014580


AOP9014490 - Осигуряване на самолетни билети за участие в Международен фолклорен фестивал в град Шанхай и град Луоянг, Китайска народна република /Възложител: АНПТ "Сливен"/

Дата на публикуване: 17 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9014490


AOP9014017 - Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 04 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9014017


AOP9021776 - Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината

Дата на публикуване: 01 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9021776


AOP9013865 - „Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Дата на публикуване: 01 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9013865


AOP9013852 - „Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Дата на публикуване: 01 април 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9013852


AOP9013641 - Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции - прекратена

Дата на публикуване: 26 март 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9013641


AOP9013523 - Предоставяне на линейни медийни услуги на Община Сливен - прекратена

Дата на публикуване: 22 март 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9013523


AOP9012801 - Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал

Дата на публикуване: 05 март 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012801


AOP9012532 - Проектиране на обект: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен”, гр. Сливен

Дата на публикуване: 22 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012532


AOP9012521 - Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена

Дата на публикуване: 22 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012521


AOP9012489 - Информация и публичност по проект „Помощник в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена

Дата на публикуване: 21 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012489


AOP9012247 - Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена

Дата на публикуване: 14 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012247


AOP9012204 - Информация и публичност по проект "Помощник в дома", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 - прекратена

Дата на публикуване: 13 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9012204


AOP9011776 - Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Дата на публикуване: 01 февруари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011776


AOP9011612 - „Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Дата на публикуване: 29 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011612


AOP9011515 - Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири

Дата на публикуване: 25 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011515


AOP9011477 - Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2011-COM-RP-03 „Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България” по секторна програма „Коменски” – „Регионални партньорства”

Дата на публикуване: 24 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011477


AOP9011474 - Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие – за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” – „Регионални партньорства”

Дата на публикуване: 24 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011474


AOP9011471 - Доставка на оборудване и консумативи към него за целите за проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Дата на публикуване: 24 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011471


AOP9011435 - Доставка на оборудване и консумативи към него за административни цели за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 23 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011435


AOP9011263 - Доставяне на канцеларски материали

Дата на публикуване: 18 януари 2013 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9011263


AOP9010689 - Предоставяне на интернет услуги

Дата на публикуване: 28 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010689


AOP9010486 - „Доставяне на канцеларски материали” по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”

Дата на публикуване: 19 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010486


AOP9010426 - Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Дата на публикуване: 18 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010426


AOP9010221 - Извършване на застрахователни услуги

Дата на публикуване: 13 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010221


AOP9010139 - Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2013 година

Дата на публикуване: 12 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010139


AOP9010109 - Благоустройствени мероприятия – подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места

Дата на публикуване: 11 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9010109


AOP9009992 - Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Сливен

Дата на публикуване: 10 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009992


AOP9009861 - Изграждане на ограда за ПСОВ - Сливен

Дата на публикуване: 06 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009861


AOP9009878 - Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

Дата на публикуване: 06 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009878


AOP9009791 - Ремонт читалище с. Тополчане - неотложно укрепване и саниране на сградата

Дата на публикуване: 05 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009791


AOP9009673 - „Благоустройствени мероприятия” - изграждане на тротоарна настилка по ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен – I – ви етап

Дата на публикуване: 04 декември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009673


AOP9009471 - „Доставяне на учебни помагала, пособия и канцеларски материали” по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, включваща 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 30 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009471


AOP9009531 - Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Детство” гр. Сливен

Дата на публикуване: 30 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009531


AOP9009466 - Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати войвода, Община Сливен

Дата на публикуване: 29 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009466


AOP9009467 - Ремонт покрив ОУ „Черноризец Храбър”, с. Крушаре, Община Сливен

Дата на публикуване: 29 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9009467


AOP9008804 - Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” гр. Сливен

Дата на публикуване: 16 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008804


AOP9008730 - Доставка на автомобил с висока проходимост за ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”

Дата на публикуване: 15 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008730


AOP9008737 - Изнесено, двудневно обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български, по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”

Дата на публикуване: 15 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008737


AOP9008670 - Благоустройствени мероприятия - подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места

Дата на публикуване: 14 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008670


AOP9008475 - Благоустройствени мероприятия - Възстановяване на автобусна спирка и павилион в Сливенски минерални бани, Община Сливен

Дата на публикуване: 09 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008475


AOP9008481 - Благоустройствени мероприятия - Изработване и монтаж на градински пейки

Дата на публикуване: 09 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008481


AOP9008423 - Благоустройствени мероприятия - подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места

Дата на публикуване: 07 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008423


AOP9008172 - Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен за зимен сезон 2012 г. - 2013 г.

Дата на публикуване: 01 ноември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008172


AOP9007723 - „Доставка на обзавеждане за Областен информационен център Сливен”, за целите на проект „Областен информационен център Сливен”

Дата на публикуване: 22 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007723


AOP9007725 - „Доставка на Multitouch surface устройство” за Областен информационен център Сливен” за целите на проект „Областен информационен център Сливен”

Дата на публикуване: 22 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007725


AOP9007641 - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи”

Дата на публикуване: 18 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007641


AOP9007375 - Изготвяне на проектно предложение по проект „Зелена и достъпна градска среда в община Сливен”

Дата на публикуване: 11 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007375


AOP9007399 - Изработване на: проект „Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГТ на Община Сливен”, проект „Презалесяване на пострадали от горски пожари гори в ОГТ на Община Сливен” и проект „Въвеждане на превантивни дейности в общински горски територии на Община Сливен”

Дата на публикуване: 11 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007399


AOP9007083 - Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти и незаконни сгради и съоръжения

Дата на публикуване: 04 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9007083


AOP9006976 - Подготовка и комплектоване на проект: „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Сливен”

Дата на публикуване: 02 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9006976


AOP9008260 - Изграждане на ограда ЦДГ с. Трапоклово, Община Сливен

Дата на публикуване: 02 октомври 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9008260


AOP9006215 - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Дата на публикуване: 11 септември 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9006215


AOP9005547 - Реновиране на стълбове за улично осветление с полагане на защитно покритие, което осигурява и антиплакатна защита

Дата на публикуване: 24 август 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9005547


AOP9005549 - Въвеждане на система за безхартиени заседания на Общински съвет - Сливен

Дата на публикуване: 24 август 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9005549


AOP9005177 - Доставка на офис обзавеждане за Дирекция „Местни приходи”

Дата на публикуване: 15 август 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9005177


AOP9005052 - Оцифряване регулацията на части от град Сливен, включваща 3 обособени позиции

Дата на публикуване: 13 август 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9005052


AOP9005053 - Изработване на специализирани карти за устройствено планиране на Централна градска част - гр. Сливен, включваща 2 обособени позиции

Дата на публикуване: 13 август 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9005053


AOP9004557 - Ремонт сграда Община Сливен

Дата на публикуване: 30 юли 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9004557


AOP9004148 - Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати и домакински консумативи за Детски ясли, ДМК, ОДЗ, ЦДГ и заведения за социални услуги на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 19 юли 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9004148


AOP9003855 - Извършване на услугата инвеститорски функции и инвеститорски контрол на обект: „Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Сливен”

Дата на публикуване: 11 юли 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9003855


AOP9003739 - Ремонт съоръжения „Автогара-Сливен”

Дата на публикуване: 09 юли 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9003739


AOP9003692 - Изпълнение на неотложни строително-монтажни работи за частично възстановяване на улична настилка по бул. „Хаджи Димитър”, нарушена при изпълнение на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен” - І-ва фаза, по програма "ИСПА", за осигуряване на безопасни условия на движение и подобряване на екологичната обстановка в района

Дата на публикуване: 07 юли 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9003692


AOP9002759 - Реконструкция на уличната мрежа кв. „Сини камъни”, Сливен

Дата на публикуване: 12 юни 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9002759


AOP9001925 - Преустройство на помещения на партерен етаж в сградата на Община Сливен (за паричен салон)

Дата на публикуване: 17 май 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9001925


AOP9001499 - Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка гр. Сливен

Дата на публикуване: 04 май 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9001499


AOP9001343 - Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Дата на публикуване: 26 април 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9001343


AOP9000292 - Доставка 2 бр. автомобили с висока проходимост за нуждите на Община Сливен

Дата на публикуване: 20 март 2012 г. 12:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9000292


AOP9023132 - Ремонт покрив НХГ "Димитър Добрович", гр. Сливен

Дата на публикуване: 30 ноември -1 г. 00:00:00 ч. Уникален номер в регистъра на АОП: 9023132


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен