Процедура на договаряне без обявление с предмет:

„СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на активирано свлачище на територията на с. Сотиря, Община Сливен”

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 05 юни 2015 г., 19:30:56, размер на файла: 157.47kB ]
Доказателства към решението за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 05 юни 2015 г., 19:31:06, размер на файла: 3.78MB ]
Становище по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 10 юни 2015 г., 10:03:51, размер на файла: 60.00kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 02 юли 2015 г., 12:06:14, размер на файла: 190.29kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юли 2015 г., 13:14:37, размер на файла: 211.22kB ]
Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 12:00:20, размер на файла: 141.00kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0007

Достъпност