Процедура на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на микробус товаропътнически (втора употреба) – 1 брой и микробус пътнически (втора употреба) – 1 брой за ДВХУИ селище „Качулка”, при Община Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 17:14:57, размер на файла: 154.46kB ]
Покана за участие в процедурата
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 17:14:58, размер на файла: 148.47kB ]
Приложения към поканата за участие в процедурата
[ Дата на публикуване: 03 декември 2015 г., 17:15:00, размер на файла: 194.32kB ]
Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 17:27:07, размер на файла: 172.00kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2015-0022

Достъпност