Процедура на договаряне без обявление с предмет:

НВР по възстановяване канализационен колектор в участъка от РШ 122 на ул. „Цар Симеон” до РШ на ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 08 януари 2016 г., 10:21:43, размер на файла: 158.04kB ]
Доказателства към решението за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 08 януари 2016 г., 10:21:43, размер на файла: 294.45kB ]
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП
[ Дата на публикуване: 15 януари 2016 г., 17:16:57, размер на файла: 58.50kB ]
Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2016 г., 12:11:54, размер на файла: 192.38kB ]
Договор и приложение
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2016 г., 12:11:57, размер на файла: 159.60kB ]
Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 08 август 2017 г., 17:11:11, размер на файла: 141.73kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2016-0001

Достъпност