Детска градина "Божур" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ ”Божур” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 248.79kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.73kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.45kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.70kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 941.40kB ]

Дата на публикуване: 05 февруари 2018 г., 14:26:51 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2018 г., 10:54:20, размер на файла: 203.54kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 13:28:42, размер на файла: 8.73MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2, 3, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:40:34, размер на файла: 18.21MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:40:32, размер на файла: 2.90MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 19:40:35, размер на файла: 3.17MB ]

Достъпност