Детска градина "Божур" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Божур”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 209.72kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 115.17kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 186.70kB ]
Образци [ Размер на файла: 96.41kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.91kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.97kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 743.46kB ]

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 17:10:57 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 16:28:37, размер на файла: 77.13kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 16:28:38, размер на файла: 125.82kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 15:08:21, размер на файла: 236.28kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 08 март 2019 г., 15:08:23, размер на файла: 145.75kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:16, размер на файла: 505.43kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:18, размер на файла: 507.92kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:19, размер на файла: 513.34kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:21, размер на файла: 507.42kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:22, размер на файла: 502.71kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:24, размер на файла: 506.42kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:26, размер на файла: 530.62kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:27, размер на файла: 510.47kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:28, размер на файла: 516.22kB ]
Договор и приложение - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 27 март 2019 г., 16:17:31, размер на файла: 517.48kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 09:41:11, размер на файла: 21.42kB ]

Достъпност