Детска градина "Зорница" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 507.57kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.76kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 301.03kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.73kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.18MB ]

Дата на публикуване: 06 февруари 2018 г., 16:46:34 ч.
Срок за получаване на офертите: 13 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:32:41, размер на файла: 339.37kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 11:46:42, размер на файла: 7.72MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 20:04:52, размер на файла: 2.46MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 20:05:02, размер на файла: 20.91MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 25 април 2018 г., 20:07:49, размер на файла: 2.53MB ]

Достъпност