Детска градина "Зорница" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Зорница”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 213.59kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 119.39kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 189.03kB ]
Образци [ Размер на файла: 98.31kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.97kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 125.80kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 757.32kB ]

Дата на публикуване: 15 февруари 2019 г., 10:01:05 ч.
Срок за получаване на офертите: 22 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 15:05:35, размер на файла: 75.39kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2019 г., 15:05:36, размер на файла: 125.90kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7 и 8
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 15:51:46, размер на файла: 218.72kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3, 6, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 25 март 2019 г., 15:51:48, размер на файла: 196.23kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:11, размер на файла: 470.27kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:12, размер на файла: 473.75kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:14, размер на файла: 476.32kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:15, размер на файла: 468.97kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:16, размер на файла: 462.99kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:17, размер на файла: 470.85kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:18, размер на файла: 493.68kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:19, размер на файла: 461.03kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:21, размер на файла: 485.48kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 16:09:22, размер на файла: 505.38kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 11:53:15, размер на файла: 31.52kB ]

Достъпност