Детска градина "Звездица" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 215.60kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 249.78kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.72kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.27kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 912.47kB ]

Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., 17:13:13 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 15:47:05, размер на файла: 198.58kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 15:36:15, размер на файла: 335.23kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 17:25:23, размер на файла: 1.79MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 17:25:30, размер на файла: 6.75MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 17:25:31, размер на файла: 1.30MB ]
Техническа спецификация - приложение към договорите
[ Дата на публикуване: 27 април 2018 г., 17:28:22, размер на файла: 1.63MB ]

Достъпност