Детска градина "Звездица" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Звездица”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 211.71kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 114.92kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 189.27kB ]
Образци [ Размер на файла: 96.68kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 47.10kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.68kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 747.48kB ]

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 16:41:13 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 16:32:21, размер на файла: 76.78kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 16:32:23, размер на файла: 125.19kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 16:31:48, размер на файла: 246.50kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 16:31:49, размер на файла: 145.80kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:53, размер на файла: 491.16kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:54, размер на файла: 494.34kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:56, размер на файла: 497.71kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:57, размер на файла: 488.37kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:58, размер на файла: 489.93kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:51:59, размер на файла: 500.85kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:52:00, размер на файла: 463.55kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:52:01, размер на файла: 489.14kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:52:02, размер на файла: 489.45kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 11 април 2019 г., 09:52:04, размер на файла: 524.73kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 11:58:39, размер на файла: 28.23kB ]

Достъпност