Други възложители - Детска градина "Калина"

5568-2019-001 - Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Калина”

Дата на публикуване: 24 януари 2019 г. 17:31:31 ч.


5568-2018-002 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 05 декември 2018 г. 16:30:20 ч.


5568-2018-001 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г. 13:16:19 ч.


Достъпност