Открита процедура с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 216.29kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 249.29kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.15kB ]
Образци [ Размер на файла: 194.14kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 913.18kB ]

Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., 13:16:19 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 15:55:11, размер на файла: 201.91kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 11:43:46, размер на файла: 14.55MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 11:28:07, размер на файла: 4.10MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2, 3, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 11:28:23, размер на файла: 9.73MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4 и 5
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 11:28:32, размер на файла: 5.04MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 16 май 2018 г., 11:28:41, размер на файла: 4.17MB ]

Достъпност