Детска градина "Калина" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Калина” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 187.71kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 255.49kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.19kB ]
Образци [ Размер на файла: 198.52kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 200.42kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.06MB ]

Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 16:30:20 ч.
Срок за получаване на офертите: 12 декември 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 13 декември 2018 г., 16:52:19, размер на файла: 201.10kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 20 декември 2018 г., 16:58:21, размер на файла: 569.29kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:46, размер на файла: 2.17MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:47, размер на файла: 1.89MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:48, размер на файла: 1.94MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:49, размер на файла: 2.07MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:51, размер на файла: 2.29MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:52, размер на файла: 2.32MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:53, размер на файла: 2.19MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:54, размер на файла: 1.79MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 30 януари 2019 г., 08:50:55, размер на файла: 2.30MB ]

Достъпност