Детска градина "Калина" с предмет:

Доставка на хляб за нуждите на ДГ „Калина”

Обява [ Размер на файла: 309.29kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 249.53kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 298.34kB ]
Образци [ Размер на файла: 149.66kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 194.23kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.12MB ]

Дата на публикуване: 24 януари 2019 г., 17:31:31 ч.
Срок за получаване на офертите: 31 януари 2019 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2019 г., 14:47:14, размер на файла: 198.27kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2019 г., 14:08:30, размер на файла: 382.55kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2019 г., 16:22:37, размер на файла: 3.34MB ]

Достъпност