Детска градина "Синчец" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Синчец”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 212.20kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 118.12kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 187.56kB ]
Образци [ Размер на файла: 96.54kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.91kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.49kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 749.26kB ]

Дата на публикуване: 14 февруари 2019 г., 11:38:20 ч.
Срок за получаване на офертите: 21 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 13:57:04, размер на файла: 75.49kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2019 г., 13:57:06, размер на файла: 124.72kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 16:32:37, размер на файла: 265.25kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 20 март 2019 г., 16:32:40, размер на файла: 153.76kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:23, размер на файла: 501.48kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:24, размер на файла: 501.31kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:25, размер на файла: 511.08kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:26, размер на файла: 502.07kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:27, размер на файла: 500.66kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:28, размер на файла: 509.80kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:29, размер на файла: 516.19kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:30, размер на файла: 498.69kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:31, размер на файла: 503.18kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 09:49:32, размер на файла: 528.64kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 11:24:21, размер на файла: 28.43kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен