Детска градина "Еделвайс" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 216.37kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 125.36kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 189.67kB ]
Образци [ Размер на файла: 91.62kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 47.42kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.67kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 758.09kB ]

Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 13:50:11 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 14:35:30, размер на файла: 78.99kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 21 февруари 2019 г., 14:35:38, размер на файла: 125.46kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 16:21:39, размер на файла: 248.31kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 16:21:41, размер на файла: 153.90kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:27, размер на файла: 559.52kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:28, размер на файла: 505.71kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:29, размер на файла: 510.78kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:31, размер на файла: 390.51kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:32, размер на файла: 509.22kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:33, размер на файла: 510.31kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:34, размер на файла: 531.00kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:35, размер на файла: 510.07kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:37, размер на файла: 514.01kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 10 април 2019 г., 09:08:39, размер на файла: 543.94kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 10:15:22, размер на файла: 23.04kB ]

Достъпност