Други възложители - Детска градина "Детски рай"

5577-2018-002 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детски рай” по три обособени позиции: ОП 1 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Цитрусови плодове”;

Дата на публикуване: 22 март 2018 г. 14:50:36 ч.


5577-2018-001 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детски рай” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г. 14:31:59 ч.


Достъпност