Детска градина "Детски рай" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детски рай” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 199.58kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.58kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 301.02kB ]
Образци [ Размер на файла: 195.54kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 904.37kB ]

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г., 14:31:59 ч.
Срок за получаване на офертите: 15 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 13:36:13, размер на файла: 174.93kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 16 март 2018 г., 14:26:02, размер на файла: 224.86kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:43:58, размер на файла: 21.30MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:15, размер на файла: 20.45MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:21, размер на файла: 20.75MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:27, размер на файла: 20.61MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:32, размер на файла: 22.08MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:40, размер на файла: 21.03MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 03 май 2018 г., 14:44:48, размер на файла: 28.30MB ]

Достъпност