Детска градина "Теменуга" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 212.70kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 118.41kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 187.26kB ]
Образци [ Размер на файла: 97.39kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.93kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 124.81kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 751.41kB ]

Дата на публикуване: 12 февруари 2019 г., 14:45:50 ч.
Срок за получаване на офертите: 19 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 16:15:07, размер на файла: 77.84kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2019 г., 16:15:09, размер на файла: 125.61kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 17:00:32, размер на файла: 213.18kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 17:00:34, размер на файла: 149.57kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:31, размер на файла: 514.79kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:32, размер на файла: 516.67kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:34, размер на файла: 520.41kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:35, размер на файла: 515.54kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:36, размер на файла: 515.67kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:38, размер на файла: 524.79kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:39, размер на файла: 519.68kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:41, размер на файла: 524.17kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 19:01:42, размер на файла: 549.43kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 11:43:35, размер на файла: 31.92kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен