Други възложители - Детска градина "Мак"

5597-2019-001 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г. 17:01:29 ч.


5597-2018-002 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак” по три обособени позиции: ОП 1 „Хлебни изделия”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”

Дата на публикуване: 28 март 2018 г. 16:38:48 ч.


5597-2018-001 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г. 16:16:29 ч.


Достъпност