Детска градина "Мак" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 200.78kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 249.34kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.78kB ]
Образци [ Размер на файла: 194.68kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 905.41kB ]

Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г., 16:16:29 ч.
Срок за получаване на офертите: 15 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., 15:45:17, размер на файла: 176.82kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:21:05, размер на файла: 243.76kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 14:57:44, размер на файла: 12.83MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3, 4, 5, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 14:59:54, размер на файла: 14.62MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 15:02:42, размер на файла: 12.87MB ]

Достъпност