Детска градина "Мак" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак” по три обособени позиции: ОП 1 „Хлебни изделия”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”

Обява [ Размер на файла: 513.26kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 473.53kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 612.45kB ]
Образци [ Размер на файла: 168.52kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.65MB ]

Дата на публикуване: 28 март 2018 г., 16:38:48 ч.
Срок за получаване на офертите: 05 април 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 10 април 2018 г., 14:14:26, размер на файла: 971.26kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 18 април 2018 г., 16:18:55, размер на файла: 490.79kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1, 2 и 3
[ Дата на публикуване: 08 юни 2018 г., 14:52:22, размер на файла: 14.75MB ]

Достъпност