Детска градина "Мак" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мак”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 213.80kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 119.42kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 188.80kB ]
Образци [ Размер на файла: 98.01kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.90kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 125.64kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 755.88kB ]

Дата на публикуване: 11 февруари 2019 г., 17:01:29 ч.
Срок за получаване на офертите: 18 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:10:05, размер на файла: 77.20kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:10:07, размер на файла: 124.37kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 17:00:02, размер на файла: 250.91kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 18 март 2019 г., 16:34:38, размер на файла: 162.36kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:07, размер на файла: 484.74kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:08, размер на файла: 499.09kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:09, размер на файла: 500.62kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:10, размер на файла: 494.47kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:12, размер на файла: 493.54kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:13, размер на файла: 502.69kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:15, размер на файла: 520.73kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:16, размер на файла: 493.28kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:18, размер на файла: 499.90kB ]
Договор и приложения - за обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 16 април 2019 г., 16:18:19, размер на файла: 529.91kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 12:01:01, размер на файла: 31.04kB ]

Достъпност