Други възложители - Детска градина "Елица"

5649-2018-002 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по три обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”

Дата на публикуване: 28 юни 2018 г. 16:44:41 ч.


5649-2018-001 - Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Дата на публикуване: 13 април 2018 г. 16:58:00 ч.


Достъпност