Детска градина "Елица" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 176.75kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 236.80kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 284.54kB ]
Образци [ Размер на файла: 162.01kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 818.43kB ]

Дата на публикуване: 13 април 2018 г., 16:58:00 ч.
Срок за получаване на офертите: 20 април 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване
[ Дата на публикуване: 20 април 2018 г., 13:43:42, размер на файла: 200.60kB ]
Информация за техническа редакция
[ Дата на публикуване: 20 април 2018 г., 13:43:42, размер на файла: 75.49kB ]
Образец № 5.7
[ Дата на публикуване: 20 април 2018 г., 13:43:42, размер на файла: 87.31kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 30 април 2018 г., 15:26:27, размер на файла: 200.73kB ]
Протокол на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юни 2018 г., 15:31:31, размер на файла: 306.45kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:40:37, размер на файла: 16.27MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:40:43, размер на файла: 15.40MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:40:48, размер на файла: 14.86MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:40:53, размер на файла: 15.30MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:40:59, размер на файла: 14.85MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:41:05, размер на файла: 15.45MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:41:12, размер на файла: 16.42MB ]

Достъпност