Детска градина "Елица" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Елица” по три обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 3 „Цитрусови плодове”

Обява [ Размер на файла: 211.37kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 284.33kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 356.39kB ]
Образци [ Размер на файла: 161.09kB ]
Информация за публикувана в профила на купувача обява [ Размер на файла: 196.85kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.10MB ]

Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., 16:44:41 ч.
Срок за получаване на офертите: 06 юли 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 09 юли 2018 г., 15:43:18, размер на файла: 197.69kB ]
Протокол на комисията
[ Дата на публикуване: 03 август 2018 г., 16:36:43, размер на файла: 4.12MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 04 септември 2018 г., 12:02:56, размер на файла: 14.67MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 04 септември 2018 г., 12:00:34, размер на файла: 15.14MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 04 септември 2018 г., 11:51:46, размер на файла: 14.91MB ]

Достъпност