Детска градина "Детство" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детство”, по десет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб”; Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия”; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; Обособена позиция № 5 „Риба и рибни разфасовки”; Обособена позиция № 6 „Месо и месни продукти”; Обособена позиция № 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; Обособена позиция № 8 „Цитрусови плодове”; Обособена позиция № 9 „Консерви” и Обособена позиция № 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 211.76kB ]
Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 117.73kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 187.83kB ]
Образци [ Размер на файла: 97.87kB ]
Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП [ Размер на файла: 46.89kB ]
Информация за публикувана обява [ Размер на файла: 123.57kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 749.84kB ]

Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:17:13 ч.
Срок за получаване на офертите: 26 февруари 2019 г., 16:30 ч.


Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 15:55:56, размер на файла: 74.74kB ]
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2019 г., 15:56:09, размер на файла: 125.07kB ]
Протокол - за обособена позиция № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 17:08:21, размер на файла: 258.60kB ]
Протокол - за обособена позиция № 3 и 6
[ Дата на публикуване: 28 март 2019 г., 17:08:23, размер на файла: 139.79kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:48, размер на файла: 500.91kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:49, размер на файла: 498.27kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:51, размер на файла: 509.74kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:52, размер на файла: 500.96kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:53, размер на файла: 500.45kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:54, размер на файла: 506.30kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 7
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:55, размер на файла: 523.86kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 8
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:56, размер на файла: 503.65kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 9
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:57, размер на файла: 505.13kB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 10
[ Дата на публикуване: 15 април 2019 г., 09:28:58, размер на файла: 532.39kB ]
Допълнително споразумение - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 септември 2019 г., 09:38:22, размер на файла: 30.46kB ]

Достъпност